Tolken/ tłumaczenia ustne

Tolktarief 

 • Tarief niet beëdigde tolk:  € 60.00 per uur netto.

Onregelmatigsheidstoeslagen:

 • geen toeslag op maandag t/m vrijdag tussen 8.00-18.00 uur;
 • 20% toeslag op maandag t/m vrijdag tussen 6.00-8.00 en 18.00-22.00 uur;
 • 30% toeslag op zaterdag tussen 6.00-22.00 uur;
 • 40% toeslag per uur op maandag t/m zaterdag tussen 22.00-6.00 uur;
 • 45% toeslag per uur op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

Voor een opdracht wordt er minimaal een uur in rekening gebracht. Verdere afrekening vindt plaats in veelvouden van een uur.

Je wordt  gevraagd om een voorschot vooraf te tebetalen (80 euro) die verrekend zal worden op de factuur nadat de opdracht is uitgevoerd.

Sommige opdrachten kosten extra voorbereidingstijd. U kunt denken aan bijvoorbeeld congressen, symposia, musicals en toneelvoorstellingen. Voor dit soort opdrachten wordt, naast de tolkuren, voorbereidingstijd in rekening gebracht. Als u wilt weten of uw opdracht extra voorbereidingstijd vraagt, dan kunt u dit hier navragen.

 • Tarief Beëdigde tolk: een offerte is altijd vrijblijvend en de factuur is altijd conform afspraak. Wij werken alleen met tolken die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

Reistijd- en reiskostenvergoeding

De vergoeding voor reistijd- en reiskosten is € 0,69 per kilometer. Deze € 0,69 bestaat uit een vergoeding van € 0,50 voor de reistijd en € 0,19 voor de reiskosten. Hierbij geldt het aantal kilometers dat wordt aangegeven bij de snelste route naar het opdrachtadres en terug bij de routeplanner route.anwb.nl.

Annuleringen Voorschot

Niet beëdigde tolken: Bij annuleringen tot 24 uur voor aanvang van de opdracht ontvangt u geen factuur. Bij annuleringen minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht, wordt de overeengekomen tolktijd, de reistijdvergoeding voor de gereserveerde reistijd en de eventueel gereden kilometers in rekening gebracht.

Beëdigde tolken: de hele, eerder afgesproken, bedrag wordt in rekening gebracht.

 Voorschot

Een voorschot, 100% van de geschatte kosten van de tolk, dient door de opdrachtgever van tevoren  worden overgemaakt. Dit bedrag wordt verrekend in een factuur nadat de opdracht is vervuld.

De hierboven genoemde bepalingen zijn tegelijkertijd ook de voorwaarden van de (mondelinge) overeenkomst tussen de opdrachtgever en de tolk. Bij onduidelijkheden gelden  de bepalingen van het Nederlandse civiele recht.

Tolken telefonisch

Jij schaft de tolk-belminuten hieronder aan. Laat ons  hier  weten wanneer en om hoe laat je een tolk nodig hebt. Een van onze tolken zal dan z.s.m. contact met je opnemen om een telefonische afspraak te bevestigen.

Tolk-belminuten

60 minuten

€72,60

____________________________________________________________________________________________

Stawki

 • Stawka godzinowa tlumacza nieprzysieglego wynosi € 60 netto.

Dodatki związane z wykonywaniem zleceń w godzinach nietypowych i w dniach ustawowo wolnych od pracy:

 • brak dodatku od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 18.00
 • 20% dodatku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 18.00 do 22.00
 • 30% dodatku w sobotę w godzinach od 6.00 do  22.00
 • 40% dodatku od poniedziałku do soboty w godzinach od  22.00 do 6.00
 • 45% dodatku w niedziele oraz dni uznane za świąteczne i/lub wolne od pracy

Minimalne wynagrodzenie za wykonane zlecenie to stawka godzinowa. Wyliczenie czasu pracy dłuższego niż godzinę nastąpi w wielokrotności stawki godzinnej.

Zostaniesz poproszony o wpłacenie zaliczki w wysokości 80 euro, która zostanie rozliczona na fakturze po wykonaniu zlecenia.

Niektóre zlecenia wymagają dodatkowego przygotowania się tłumacza. Chodzi tu na przykład o tłumaczenia na kongresach, sympozjach, spektaklach muzycznych i teatralnych. Przy tego typu zleceniach zostanie więc do ceny za usługę doliczony jeszcze czas przygotowania się. Jeżeli chcesz  dowiedzieć się czy Twoje zlecenie wymaga przygotowania się tłumacza, możesz zapytać o to tutaj.

 • Stawka tłumacza przysięgłego: Prosimy o kontakt w sprawie oferty. Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami przysięgłymi zarejestrowanymi w Królestwie Niderlandów w Register Beêdigde Tolken en Vertalers.

Wynagrodzenie  czasu i kosztów podróży 

Wynagrodzenie czasu i kosztów podroży to  € 0.69 za kilometr. Ta kwota składa się z € 0,50 za czas podróży i z € 0,19 za koszty podróży. Chodzi tutaj o liczbę kilometrów (najkrótsza trasa samochodowa) od miejsca zamieszkania tłumacza do zleceniodawcy/ miejsca wykonania zlecenia. Najkrótsza trasa jest ustalana na podstawie route.anwb.nl.

Anulowanie zlecenia

Tlumacz nieprzysiegly:

Przy anulowaniu zlecenia do 24 godzin przed nie otrzymasz faktury. Przy anulowaniu na krócej niż 24 godziny przez umówioną godziną  wykonania zlecenia, zostanie wcześniej uzgodnione wynagrodzenie za czas pracy tłumacza, za zarezerwowany czas i ewentualne koszty podróży, zapłacone przez zleceniodawcę.

Tłumacz przysięgły: należy uiścić  całą, wcześniej uzgodnioną  kwotę.

Zaliczka

Wpłacenie zaliczki 100% szacunkowych kosztów tłumacza jest wymagane. Zaliczka ta zostanie rozliczona w fakturze końcowej po wykonaniu usługi.

Wyżej wymienione aspekty są jednocześnie warunkami umowy zawartej (ustnie) przez zleceniodawcę i tłumacza. Nie wywiązanie się z warunków umowy przez stronę/y lub wystąpienie niejasności czy nieporozumień będzie rozstrzygane przez  prawo cywilne Królestwa Niderlandów.

Tłumacz przez telefon

Po zakupie jednorazowo 60 minut Tłumacz przez telefon, skontaktuj sie z nami tutaj

Napisz na kiedy i o której godzinie potrzebujesz tłumacza. Jeden z naszych tłumaczy skontaktuje się z Tobą  celem potwierdzenia dnia i godziny.

Tłumacz na telefon

60 minut

€72,60