Vertalen/ tłumaczenia pisemne

Het vertalen is meer dan het omzetten van woorden in een andere taal. Het is een proces van aanpassing van een bericht van de ene taal naar de andere, met behoud van doel, stijl, toon en context.

 

Tarieven:

Reguliere vertalingen

Kwaliteitscontrole steekproefsgewijs

Kwaliteitscontrole volledig

Algemeen

€ 0,08 per woord

€ 0,10 per woord

Specialistisch vakgebied

€ 0,11 per woord

€ 0,13 per woord

Minimumtarief per bladzijde

€ 40

€ 45

*Spoedvertalingen

Prijs

Alle vakgebieden

€ 0,15 per woord

Minimumtarief per bladzijde

€ 50

*De vertaling wordt binnen 24 uren geleverd of er moeten meer dan 2000 woorden per werkdag vertaald woorden.

 

Correctie van teksten

€ 0,05

In alle bovenstaande gevallen vindt woordentelling plaats in de brontaal, met behulp van MS Word 2016.

Beëdigde vertalingen

Een offerte is altijd vrijblijvend en de factuur is altijd conform afspraak. Wij werken alleen met vertalers die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

De bovenstaande tarieven zijn netto.

 

Werkwijze betaling en staffelkorting

Nadat je de tekst als wordbestand naar ons gestuurd hebt, ontvang je een vrijblijvende offerte. Als deze bevestigd wordt, ontvang je, samen met de vertaling, de factuur op basis van de door jou eerder bevestigde offerte. Bij vertalingen boven 300 woorden en bij spoedvertalingen vragen wij een voorschot van minimaal 40 euro. Bij grote vertalingen (meer dan 10000 woorden) is een staffelkorting van toepassing.

Vraag een offerte aan door een bericht met bijlage/n  te sturen naar deze e-mail:

contact@idioomvertaaldiensten.com

Voorschot

Een voorschot, 100 % van de geschatte kosten van de vertaling, dient door de opdrachtgever van tevoren  worden overgemaakt. Dit bedrag wordt verrekend in een factuur nadat de opdracht is vervuld.

Proefvertaling aanvragen?  

Heb je een grote opdracht ( 10.000 of meer woorden)? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om kosteloos een kleine proefvertaling (300 woorden)  uit te laten voeren. Dit is een manier om  kennis te maken met de stijl  van de vertaling en de kwaliteit van onze diensten.

Vertrouwelijkheid

Alle opdrachten  worden strikt vertrouwelijk behandeld. Geen enkele informatie of gegevens worden aan derden verstrekt. Indien nodig, kan er een verklaring opgesteld worden en door ons ondertekend.

Vertaalaaps- werkelijk betrouwbaar of toch niet?

___________________________________________________________________________

Tłumaczenie to nie tylko znalezienie odpowiednich słów  w innym języku.  To przede wszystkim proces dopasowania danej informacji do innego języka z zachowaniem jej przeznaczenia, stylistyki, tonu i kontekstu.

 

Stawki:

Tłumaczenia zwykłe

Wyrywkowa kontrola jakości tłumaczenia

Pełna kontrola jakości tłumaczenia

Tekst zwykły

€ 0,08 za słowo

€ 0,10 za słowo

Tekst specjalistyczny

€ 0,11 za słowo

€ 0,13 za słowo

Stawka minimalna za jedną  stronę

€ 40

€ 45

*Tłumaczenia ekspresowe

Cena

Alle vakgebieden

€ 0,15 za słowo

Stawka minimalna za jedną stronę

€ 50

*Tłumaczenie zostanie wykonane w ciągu 24 godzin lub istnieje potrzeba tłumaczenia więcej niż 2000 slow na dzień.

 

Korekcja tekstów 

€ 0,05

W powyższych przypadkach liczenie słów odbywa się w języku źródłowym za pomocą programu MS Word 2016.

Tłumaczenia przysięgłe

Prosimy o kontakt w sprawie oferty. Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami przysięgłymi zarejestrowanymi w Królestwie Niderlandów w Register Beêdigde Tolken en Vertalers.

 

Sposób płatności i zniżka

Po przesłaniu  tekstu do tłumaczenia otrzymasz od nas ofertę. Oferta ta nie zobowiązuje Cię do niczego. Dopiero po zaakceptowaniu przez Ciebie oferty, otrzymasz, razem z przetlumaczonym tekstem, fakturę. Przy tłumaczeniach powyżej 300 slow i przy tłumaczeniach ekspresowych prosimy o wpłacenie najpierw zaliczki w wysokości od 40 euro. Przy dużych zleceniach (powyżej 10000 słów ) proponujemy zniżki.

Poproś o ofertę wysyłając wiadomość z załączonym  tekstem do tłumaczenia na adres e-mailowy:

contact@idioomvertaaldiensten.com

 

Zaliczka

Wpłacenie zaliczki 100%  szacunkowych kosztów tłumacza jest wymagane. Zaliczka ta zostanie rozliczona w fakturze końcowej po wykonaniu usługi.

Tłumaczenie próbne

Czy Twoje  zlecenie jest duże (powyżej 10000 slow)? Jeżeli tekst do tłumaczenia zawiera wiecej niz 5000 slow, proponujemy możliwość tłumaczenia próbnego gratis (300 słów). W ten sposób możesz zapoznać się ze stylem tłumaczenia i jakością naszych usług.

Wyżej wymienione stawki są stawkami netto.

 

Ochrona danych osobowych i informacji zawartych w tłumaczonym dokumencie

Wszystkie informacje zawarte w tlumaczonym tekscie sa traktowane poufnie. Istnieje możliwość sporządzenia zobowiązania o nieujawnianiu treści dokumentu.


Gwarancja poufności

Gwarantujemy zachowanie poufności powierzonych nam tekstów. Na wyraźne życzenie klienta podpisujemy zobowiązanie do nieujawniania treści dokumentów.